Bergen Internasjonale Folkedansklubb - BIF

OBS! Ny oppstart!
 
Nå starter BIF igjen!!!
 
Kursstart torsdag 22.10. i Gimle for Nivå 1 (kl.19.00) og Nivå 2 (kl.20.30).
 
Senere torsdager (se aktivitetsoversikt):
Nivå 1 i Fensal  kl 19-20:30
Nivå 2 i Gimle   kl 19-20:30
Det blir ingen førdans i høst.
 
Koret: I Gimle 20:45-22
 
De fleste torsdager vil være slik som denne, men forandringer enkelte ganger.
 
 

 

Bergen Internasjonale Folkedansklubb ble etablert i 1975 og kan se tilbake på over 40 år med høy aktivitet.
Les mer om oss her...
Interessen for utenlandsk folkedans er økende og begynte å spre seg her i landet i begynnelsen av 60 årene
Les mer her..
Bergen Internasjonale Folkedansklubb arrangerer en rekke kurs med hovedvekt på danser fra Balkan
Les mer om våre kurs her..
I klubben vår har vi også et blandakor med repertoar hentet fra ulike land som varierer både i sjanger og innhold
Les mer om koret her..