Aktivitetskalender vårsemesteret 2020

 

Dato Sted Aktivitetstype Tidspunkt
22. september Gimle Kursstart Nivå 1 19.00 - 20.30 (ingen førdans)
22. september Gimle Kursstart Nivå 2 20.45 - 22.00
  Gimle Dans Nivå 2 19.00
  BIKS (Fensal) Dans Nivå 1  
Avlyst resten av  semesteret    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1) Alle ordinære dansekurs starter klokken 19.00. Ingen felles dans for alle (førdans) dette semesteret.