Aktivitetskalender høstsemesteret 2020

 

Dato Sted Aktivitetstype Tidspunkt
10. september BIKS (Fensal) Kursstart Nivå 1 19.00 - 20.30 (ingen førdans)
10. september Gimle Kursstart Nivå 2 19.00 - 20.30 (ingen førdans)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1) Alle ordinære dansekurs starter klokken 19.00. Ingen felles dans for alle (førdans) dette semesteret.